Photobook of NUMKINGSTON's life.
Going to lomography & Polaroid Land!
บ้านม้าไม่เห็นมีม้า 🐎🐎🐎

บ้านม้าไม่เห็นมีม้า 🐎🐎🐎

3 days ago
0 notes
ซ่อนตัวเองมานานเท่าไร จะไปกลัวทำไม ค ว า ม รั ก

ซ่อนตัวเองมานานเท่าไร จะไปกลัวทำไม ค ว า ม รั ก

1 week ago
0 notes
รูปครอบครัว(แมว)ของมิตรสหายท่านหนึ่ง :) ❤

รูปครอบครัว(แมว)ของมิตรสหายท่านหนึ่ง :) ❤

2 weeks ago
0 notes
เด็กอ้วน

เด็กอ้วน

2 weeks ago
0 notes
ส่งเด็กไปชายแดน เอ้ย ไปสารทจีนด้วย #KyoRollEn 1 มื้อ
ขอบคุณมึงที่ทำให้เวลาไม่กี่ชั่วโมงมีความสุข ยินดีปรีดาที่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน
ปล. สายชาร์จ 555555555555555+

ส่งเด็กไปชายแดน เอ้ย ไปสารทจีนด้วย #KyoRollEn 1 มื้อ
ขอบคุณมึงที่ทำให้เวลาไม่กี่ชั่วโมงมีความสุข ยินดีปรีดาที่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน
ปล. สายชาร์จ 555555555555555+

3 weeks ago
0 notes
จุดยืนบนพื้นคอนกรีต (at ตลาดโชคชัย 4)

จุดยืนบนพื้นคอนกรีต (at ตลาดโชคชัย 4)

3 weeks ago
0 notes
ซื้อมาดองข่ะ (at โรงเพาะเห็ดสาขาเฟซบุ๊ค)

ซื้อมาดองข่ะ (at โรงเพาะเห็ดสาขาเฟซบุ๊ค)

3 weeks ago
0 notes
ความจริง ชั้นเป็นเพียง
คน…เดินทาง
เดินทาง เพื่อตามหา
หา…ส่วนที่หายไป…
ส่วนที่หาย…ไป
…

ความจริง ชั้นเป็นเพียง
คน…เดินทาง
เดินทาง เพื่อตามหา
หา…ส่วนที่หายไป…
ส่วนที่หาย…ไป

1 week ago
0 notes
:) #nowplaying

:) #nowplaying

2 weeks ago
0 notes
ก็เพราะว่าเธอคือปลาคังที่สวรรค์ให้มา ปาดั่บป๊า
ชั้นจ่ะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน
จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ และชั้นจะยืนอยู่ดงหมี
จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you. ปาดั๊บปั๊บป้าาาาาา
(แม่คงคิดมาตลอดว่ามีลูกผิดคิดจนตัวตาย 5555)

ก็เพราะว่าเธอคือปลาคังที่สวรรค์ให้มา ปาดั่บป๊า
ชั้นจ่ะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน
จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ และชั้นจะยืนอยู่ดงหมี
จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you. ปาดั๊บปั๊บป้าาาาาา
(แม่คงคิดมาตลอดว่ามีลูกผิดคิดจนตัวตาย 5555)

2 weeks ago
0 notes
สัญลักษณ์เอกของคณะน้องชายฮะ

สัญลักษณ์เอกของคณะน้องชายฮะ

3 weeks ago
0 notes
วันด๋อยๆ #vscocam ;) (at Kyo Roll En Central Chaengwattana)

วันด๋อยๆ #vscocam ;) (at Kyo Roll En Central Chaengwattana)

3 weeks ago
0 notes
คิดถึงเด็กอ้วน ;)

คิดถึงเด็กอ้วน ;)

3 weeks ago
0 notes